Uddannelse af vore instruktører
 
Sikkerheden i svømmehallen kommer altid i første række
 
SIGMA SWIM Allerød stiller krav til samtlige trænere, instruktører og hjælpeinstruktører om, at de hvert år både skal tage førstehjælpskursus samt bestå hhv. bassinlivredderprøven (over 17 år) og underviserprøven (under 17 år).
Trænerne er således uddannet i livredning og førstehjælp - til tryghed for dem selv, børn og forældre. 
  
Alle Instruktørerne er hvert år på kurser. Nogle kurser er i Dansk Svømme Union og andre er i DGI. Flere og flere afholdes internt i klubben, hvor vi får nogle af landets bedste undervisere til at uddanne vores trænere. SIGMA SWIM Allerød bakker stærkt op omkring træneruddannelse, og klubben lægger mange ressourcer i at finde dygtige og engagerede trænere og instruktører, samt i at uddanne disse.
 
Der vil altid være 1-3 instruktører på alle børnehold. Vi bestræber os på, at der altid er både en pige- og en drengetrænere på undervisnings dagene. Der er både seniorinstruktør, som er dem der har ansvar for holdet og juniorinstruktører (hjælpetrænere). Juniorinstruktørerne kan være på deres første, andet eller tredje år som instruktør. Det er seniors ansvar at oplære hjælpeinstruktøren.

Seniorinstruktørerne skal gennemgå enten Dansk Svømme Unions grunduddannelse (3 weekender), eller DGI´s instruktør kurser (2 weekender). Hvert år starter der nye juniorer og hjælpetrænere. De kommer til at starte med hjælpe-instruktørkursus, som vi plejer at afholde internt i klubben, med et par af de "gamle" instruktører som undervisere. Senere kommer de på supplerende hjælpetrænerkurser.
 
SIGMA SWIM - Allerød Byagervej 12 3450 Allerød - kontor.allerod@sigmaswim.dk - Tlf: man+tir+tor kl. 11-14 - 53793450/ 53763450
en løsning fra Klubmodul