Moderlivsglæde

KOMMENDE FORLØB
Vi forventer opstart af forløb igen senere på året. 

Generelt om Moderlivsglæde.
Moderlivsglæde er både navnet på et nyt og helhedsorienteret tilbud til gravide, en ekstrem kort beskrivelse af det overordnede formål med tilbuddet og et yderst meningsfuldt ordspil i konteksten.

Moderlivsglæde er nemlig netop dét, vi ønsker at understøtte gennem tilbuddets tre hovedelementer:

  • Bevægelse og motion i vand.
  • Tilknytningsfremme og forældreforberedelse.
  • Mobilisering af socialt samvær gravide imellem.

Målet er trivsel og velvære, vejen dertil er fysisk aktivitet, refleksion/mentalisering og fællesskab, tilgangen er legende, hyggelig og sjov.

Moderlivsglæde er således et tredelt tilbud, der henvender sig til alle gravide, der ønsker at opleve de positive effekter af bevægelse i vand under graviditeten, at forholde sig til det ventede barn og det voksende forældreskab, samt at socialisere med andre gravide.

Moderlivsglæde er et forældreforberedende og ikke et fødselsforberedende tilbud.

Optimalt påbegyndes tilbuddet derfor omkring graviditetsuge 20, da det er fra omkring denne gastationsalder, forholden sig til barnet i maven og forældreskabet har de bedste betingelser.

Tidligere i graviditet er fokus primært på selve graviditeten og sidst i graviditeten fylder den kommende fødsel tiltagende.

Der gøres opmærksom på, at tilbuddet er gruppebaseret og at der ikke udføres individuel konsultation eller behandling. Ved behov herfor henvises til jordemoder/fødested eller praktiserende læge.Nanna er såvel udvikler som udfører af Moderlivsglæde!

"Jeg har hermed fået mulighed for ikke alene at beskæftige mig med alle mine hovedinteresseområder på én gang, men også anvende og udvikle et bredt spektrum af mine kompetencer:

  • Min grundlæggende jordemoderfaglighed og brede kliniske erfaring med graviditet, fødsel og barsel.
  • Min tilknytningsteoretiske og relationsorienterede tilgang og heraf fokus på samme, der tituleres Småbørnskonsulent.
  • Mit rette element: vand. Jeg er gammel konkurrencesvømmer, nuværende motionssvømmer og tidligere livredder
  • Min ildsjæl og skabertrang, der tidligere er kommet til udtryk i rollen som projektleder og koordinator for et helhedsorienteret tilbud, jeg udviklede, afprøvede og evaluerede til en gruppe gravide i en helt anden kontekst.

Moderlivsglæde er således både min hobby og min nye faglige baby.

Personligt er jeg tilflytter til Allerød, indhentet af mit livs kærlighed Henning, som jeg har mødt halvsent i livet. Jeg er mor til Balder på 3 år og bonus-Nanna til Line på 16 år og Kristian på 13 år.

Jeg håber, med dette tilbud, at kunne bidrage til andres Moderlivsglæde!"

Der tilbydes i øjeblikket ingen forløb til gravide, men vi forventer at kunne igangsætte et forløb igen til foråret.


Har du spørgsmål?

Alle spørgsmål og henvendelser vedrørende holdet for gravide rettes til

Malene Thunø Holm
Projekt og markedsførings ansvarlig
Sigma Swim Allerød

Tlf. 53793450
Mail. kontor.allerod@sigmaswim.dk


Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram