Svømmeskolens nye koncept (børne hold)

 
I samarbejde med DGI implementerer vi et nyt koncept - "Min Svømmebog" - der kommer til at danne rammen om vores undervisning, så vi har en mere ensartet og struktureret fælles måde at undervise på. "Min Svømmebog" er en fysisk bog, som alle svømmere på henholdsvis krokodille, haletudse og guldfisk hold får udleveret. Bogen skal følge den enkelte svømmer igennem svømmeskolens 4 første niveauer.
 
Hvert niveau vil have fokus på forskellige øvelser inden for:
 
Balance, bevægelse, elementskift og vejrtrækning
 
I løbet af sæsonen vil vi 4 gange afholde det vil kalder for "mærkedage". På mærkedagene skal svømmerne udfører en, ud af i alt 4 øvelser (bogen beskriver hvilke) og når dette er klaret får svømmerene udleveret et klistermærke de kan sætte ind i deres bøger.
 
 
Alle hold ud over de, som er nævnt herover kommer ligeledes til at svømme efter den faglige del af konceptet (dette gælder søløver og delfiner/ hajer) - sådan at undervisningen ikke vil være anderledes for dem, men rammen og indholdet er den samme hele vejen op igennem.
 

Vi bruger bogen til at danne rammen om vores svømmeskole og ideen er at vi ved hjælp af konceptet kan levere:

- Svømmeundervisning af høj kvalitet både i og udenfor vandet

- Svømmeundervisning med konkrete mål og løbende evaluering af dit barn/ dine børn

- Personlig svømmebog hvor barn og forældre kan følge barnets progression

- Svømmeprøver undervejs i sæsonen. Efter hver svømmeprøve (mærkedag) præmieres barnet med et klistermærke, som de selv kan sætte ind i deres egen bog.

Det er meningen at bogen skal blive en personlig ting for dit barn og noget i kan kigge i sammen. Bogen giver også dig, som forældre en rigtig god indikator for hvad vi arbejder på i mellem vores mærkeuger.


 
 
SIGMA SWIM - Allerød Byagervej 12 3450 Allerød - kontor.allerod@sigmaswim.dk - Tlf: 53793450 / 53763450
en løsning fra Klubmodul